Close

Sony คอนเฟิร์ม The Last Of Us Part 2 เลื่อนไปเป็น 19 มิ.ย. 2020

และแล้ววันที่รอคอยอีกครั้งก็มาถึง หลังจากการประกาศเลื่อนการวางจำหน่ายอย่างไม่มีกำหนดของ The Last Of Us Part 2 ไปก่อนหน้านี้ ตอนนี้ Sony ได้ออกมากำหนดวันอีกครั้ง ซึ่งก็คือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นั่นเอง

Sony ออกมาประกาศผ่านทาง Playstation Blog ว่า ทางทีมงานของ Sony Interactive Entertainment และ Worldwide Studios ได้เข้าใกล้การพัฒนาที่สำเร็จแล้ว และเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกจากภาวะโควิด-19 ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ในท่ามกลางความยุ่งเหยิงเหล่านี้ ทางเราก็อยากจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้เหล่าเกมเมอร์ผู้กระตือรือร้นได้รับรู้ว่าเกม Exclusive ของเราจะกลับมาลงเครื่อง PS4 เมื่อไหร่

โดยทาง Sony เองก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่า The Last Of Us Part 2 มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเติมของ Ghost of Tsushima มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Source: http://www.pushsquare.com

Photo: https://www.playstation.com/

Tagged in : The Last of Us Part 2, Sony, Playstation 4