พอวาดอะไรก็ออกมาเป็นแนวนี่้ตลอด ไม่ได้วาดจริงจังนานมากแล้ว อันนี้ก็ยังไม่จริงจังอยู่ดี
Comments


Scroll to Top