article-mobile

Window 8 โดนแบน ! ห้ามใช้ในคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลจีน

2014-05-22 19664

ถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยทีเดียวสำหรับ Microsoft เมื่อมีการประกาศจากทางรัฐบาลจีนว่า ห้ามให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, desktop, Laptop, Tablet ที่มีการซื้อจากรัฐบาลจีน ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 8 เด็ดขาด โดยให้ไปใช้ระบบปฏิบัติการอื่นแทน โดยได้เล็งๆไปที่ระบบปฏิบัติการ Linux

สำหรับเหตุผลที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามนั้น เป็นผลมาจาก Window XP ที่ Microsoft ได้หยุดการสนับสนุนไปแล้ว และคิดว่าสำหรับ Window 8 เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งแล้วก็จะหยุดให้การสนับสนุนเช่นกัน และเป็นเหตุให้การใช้งานระบบ Window ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วนั้น เกิดความไม่ปลอดภัย

แต่ในด้านของประชากรและหน่วยงานเอกชนนั้น สามารถใช้ Window ได้ เพราะที่จีนสั่งห้ามมีแค่ในหน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ก็ได้มีการรณรงค์ให้หันมาใช้ Linux ถึงแม้ว่าประชากรจีน 70% จะยังคงใช้ Window XP อยู่ แต่หลังจากที่ Microsoft เลิกสนับสนุน Window XP ไปแล้วนั้น อาจมีผลทำให้ประชากรในจีนเลิกใช้ระบบปฏิบัติการ Window ไปเลยก็ได้

Source : gsmarena
Comments


Scroll to Top