Close

เกร็ดความรู้ เรื่องการจดทะเบียนอาคารชุด

เอกสารที่เป็นหลักฐานในการดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนอาคารชุด นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ เนื่องจากที่อาคารชุดนั้นสร้างเสร็จแล้ว ต้องมีการไปจดทะเบียนอาคารชุดเพื่อออก “หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์” เพื่อใช้ในกระบวนการซื้อ ขาย ให้กับผู้ซื้ออาคารชุดต่อนั่นเอง เราลองมาดูกันเลยค่ะ ว่าเอกสารที่ใช้นั้นมีอะไรบ้าง

1. โฉนดที่ดิน

2. แผนผังทั้งหมด แสดงเขตที่ดิน และที่ตั้งอาคาร รวมไปถึงทางเข้า ทางออก ที่ตรงกับความเป็นจริง

3. แผนผังอาคาร ที่ใช้แสดงผังของแต่ละชั้น ความกว้าง ยาว สูง และรายละเอียดของแต่ละห้องในแต่ละชั้น

4. อัตราส่วนของเจ้าของห้อง ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

5. รายละเอียดเกี่ยวกับห้องชุดแต่ละห้อง รวมไปถึงทรัพย์สินของเจ้าของห้องชุด และทรัพย์สินส่วนกลาง

6. คำยื่นขอเพื่อเป็นหลักฐานว่าอาคารชุดนั้น ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ยกเว้นการจำนองอาคารรวมกับที่ดิน

7. ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

8. หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารหลักฐานที่แจ้งถึงการอนุญาตว่าอาคารสามารถสร้างได้ตามกฏหมาย, ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร, ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฏหมาย และอื่นๆอีกมากมายตามที่กฏกระทรวงได้กำหนดไว้

ขอบคุณภาพจาก : คอนโด โนเบิล รีโว สีลม

Tagged in : เกร็ดความรู้, จดทะเบียนคอนโด,